Stanovenie cukornatosti muštu

Táto pomôcka je určená všetkým, ktorí potrebujú prevádzať cukornatosť roztoku medzi rôznymi stupnicami cukornatosti (sladkosti). Keďže je každá stupnica založená na inom princípe stanovenia obsahu cukru, výsledné hodnoty nie sú a ani nemôžu byť absolútne presné. Sú však dostatočné pre praktické využitie.

Zadanie

Hodnota  
Percento necukrov %
Relatívna hustota roztoku

Výsledky

Stupnica Brix   °Bx
Normalizovaný muštomer   °NM
Oechsleho muštomer   °Oe
Klosterneuburský muštomer   °KMW
Stupnica Baumé ()   °Bé
Stupnica Balling   °Bg
Stupnica Plató   °P
Hustota meraného roztoku   g/cm3

Pre meranie cukornatosti bobúľ je určený refraktometer RWN10-ATC, ktorý obsahuje stupnice Československého normalizovaného muštomeru (°ČNM, °NM), Klosterneuburského muštomeru (° KMW, ° Kl, Babo), Oechsleho muštomeru (°Oe) a univerzálnu stupnicu Brix (°Bx). Okrem nich obsahuje aj stupnicu pre odhad prirodzeného obsahu alkoholu %VOL podľa nameranej cukornatosti Československým normalizovaným muštomerom (viď prílohu českého zákona č. 321/2004 Sb.).


Tabulka cukornatosti hrozna pre vína s prívlastkom (zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve)

Víno s prívlastkom (Československý) Normalizovaný muštomer [°NM]
kabinetné ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % objemu
neskorý zber ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu
výber z hrozna ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % objemu
bobuľový výber ak je víno vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8 % objemu
hrozienkový výber ak je víno vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8 % objemu
cibébový výber botrytický výber, ak je víno vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8 % objemu
ľadové víno ak je víno vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote –7 °C a nižšej, a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NMa skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6 % objemu
slamové víno ak je víno vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6 % objemu

Ballingův hustomer, stupnice Brix, Mas Sacchi, hmotnostné percento cukru

Udáva počet kilogramov cukru v 100 kg čistého cukrového roztoku pri 20 °C. Rovnaký pomer bol použitý pri návrhu stupnice podľa Brix určenej na meranie hustoty roztoku refraktometrom.

(Československý) Normalizovaný muštomer

Používa sa na stanovenie cukornatosti muštu na území Českej republiky a Slovenska. Do jeho stupnice je zahrnutý aj vplyv necukrov. Výsledky meraní udávajú počet kilogramov cukru v 100 l muštu (°NM niekedy tiež °ČNM). Stupnica je v rozsahu 10 - 30 °NM.

Klosterneuburský muštomer, Klosterneuburg - Mostwaage, Babo

Používa sa predovšetkým na území Rakúska a Maďarska. V roku 1861 ho vytvoril barón August Wilhelm von Babo (odtiaľ aj niekedy používané označenie °Babo, aj keď oficiálne označenie je °KMW, u nás sa ešte uvádza °Kl) a bola používaná na celom území bývalého Rakúsko-Uhorska. Do jeho stupnice je zahrnutý aj vplyv necukrov. Výsledky meraní udávajú počet kilogramov cukru na 100 kg muštu.
Na uzemí bývalého Československa bola neskôr nahradená stupnicou (Československého) Normalizovaného muštomeru.

Oechsleho muštomer

Používa sa predovšetkým na území Nemecka a Švajčiarska. V stupnici nie je zahrnutý obsah necukrov - tie sa do výsledku merania zahŕňajú empiricky, na základe prírodných podmienok pre dozrievanie vína. Aj preto sa na území Nemecka používajú máličko odlišné stupne Oechsle ako vo Švajčiarsku.
Prepočet na stupne normalizovaného muštomeru je teda len približný, uvažuje sa, že v nepriaznivých rokoch obsahuje mušt 3 % necukrov (menej cukru, viac kyselín) a v priaznivých rokoch 2 %.