Odhad výťažku alkoholu z ovocia

Tento výpočet je pomôckou pre orientačný odhad výťažnosti alkoholu z ovocných plodov, z ktorých pripravujete ovocnú brečku pre alkoholové kvasenie (rmut).

Refraktometrom môžete zmerať priamo rmut, v ktorom je však určité percento pevných látok (tzv. necukrov), o ktoré je nutné odhad množstva cukru znížiť. U filtrátu sa uvažuje, že necukry už neobsahuje.

Plody, z ktorých pripravujem kvas
Testovaná látka
pred začiatkom kvasenia (šťava BEZ ALKOHOLU)
Nameraná cukornatosť °Bx (odporúčame refraktometer RBR32-ATC)
Chcem destilát obsahujúci objemových percent alkoholu (odporúčame refraktometer RAL1)

Pri správnom spracovaní dostanete zo 100 l meraného roztoku až litrov destilátu.