Konfigurátor špeciálneho digitálneho refraktometra MISCO

Váš digitálny refraktometer MISCO

Nápoveda ku konfigurátoru, ceny, doprava

Ak ste v našej ponuke nenašli vhodný refraktometer, ponúkame vám unikátnu možnosť zostavenia špeciálneho digitálneho refraktometra miske s 1 až 5 stupnicami podľa vášho výberu.

Cena refraktometra odstupňovaná podľa počtu stupníc (1 alebo 2 stupnice, 3 až 5 stupníc).

Platba za refraktometer – po realizácii objednávky vám zašleme zálohovú faktúru. Výroba prístroja bude zahájená po pripísaní fakturovanej čiastky na náš účet.

Doprava refraktometra je zadarmo a bude vykonaná prostredníctvom nášho zmluvného partnera DPD. Termín dodania je cca 2 týždne od zaplatenia.

Ak budete mať ku konfigurátoru či výslednému prístroju nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Zatiaľ ste nevybrali žiadnu stupnicu - databáza dostupných stupníc je uvedená nižšie.
Pomocou tlačidla vložíte vybranú stupnicu do refraktometra.

Obory činnosti


Databáza stupníc pre digitálny refraktometer MISCO (344)

ID Názov stupnice Rozsah stupnice
Rozlíšenie
Presnosť
312
Amoniak (NH3)
hustota
0.998 až 0.892 g/cm3
0.001
0.001
313
Amoniak (NH3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 0.894
0.001
0.001
315
Amoniak (NH3)
bod tuhnutia
0 až -84 °C
1
2
311
Amoniak (NH3)
% objem/objem
0 až 38 %
0.1
0.1
310
Amoniak (NH3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
389
Aqua Quench 260 - Houghton
0 až 50 %
0.1
0.5
3
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
4
Brix
0 až 56 °Bx
0.1
0.1
362.1
Bromid draselný (KBr)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
366
Bromid draselný (KBr)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3813
0.001
0.001
368
Bromid draselný (KBr)
bod tuhnutia
0 až -17 °C
1
1
365
Bromid draselný (KBr)
hustota
0.998 až 1.3788 g/ml
0.001
0.001
61
Brzdová kvapalina - DOT3
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
166
Brzdová kvapalina - DOT3
teplota varu
118 až 252 °C
1
5
63
Brzdová kvapalina - DOT3 - HT
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
167
Brzdová kvapalina - DOT3 - HT
teplota varu
107 až 292 °C
1
5
65
Brzdová kvapalina - DOT4
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
66
Brzdová kvapalina - DOT4
teplota varu
143 až 278 °C
1
5
68
Brzdová kvapalina - DOT4+
teplota varu
158 až 293 °C
1
6
67
Brzdová kvapalina - DOT4+
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
442
CPTherm
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.5
444
CPTherm
bod kryštalizácie
-64 až 0 °C
1
1
318
Chlorid amónny, salmiak (NH4Cl)
hustota
0.9982 až 1.0674 g/cm3
0.0001
0.0002
316
Chlorid amónny, salmiak (NH4Cl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 24 %
0.1
0.1
319
Chlorid amónny, salmiak (NH4Cl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0693
0.0001
0.0002
183
Chlorid draselný, drasloš, sylvín (KCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.1643
0.001
0.001
181
Chlorid draselný, drasloš, sylvín (KCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 24 %
0.1
0.1
182
Chlorid draselný, drasloš, sylvín (KCl)
hustota
1.000 až 1.162 g/cm3
0.001
0.001
86
Chlorid horečnatý (MgCl2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
90
Chlorid horečnatý (MgCl2)
Parts Per Thousands
0 až 300 ppt
0.1
1
87
Chlorid horečnatý (MgCl2)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.276
0.001
0.001
89
Chlorid horečnatý (MgCl2)
bod tuhnutia
0 až -33 °C
1
1
91
Chlorid horečnatý (MgCl2)
0 až 30 g /100 g
0.1
0.1
446
Chlorid lítny (LiCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
448
Chlorid lítny (LiCl)
hustota
0.998 až 1.179 g/cm3
0.001
0.0005
447
Chlorid lítny (LiCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.181
0.001
0.0005
702
Chlorid sodný (NaCl)
stupnica Baumé
0 až 25 °Bé
0.1
0.1
168
Chlorid sodný (NaCl)
nasýtenie
0 až 100 %
1
0.5
78
Chlorid sodný (NaCl)
Parts Per Thousands
0 až 264 ppt
0.1
1
75
Chlorid sodný (NaCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.208
0.001
0.001
163
Chlorid sodný (NaCl)
hustota
0.998 až 1.202 g/cm3
0.001
0.001
74
Chlorid sodný (NaCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 26 %
0.1
0.1
79
Chlorid sodný (NaCl)
0 až 26.4 g /100 g
0.1
0.1
77
Chlorid sodný (NaCl)
bod tuhnutia
0 až -21 °C
0.1
0.5
81
Chlorid vápenatý (CaCl2)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3957
0.001
0.001
80
Chlorid vápenatý (CaCl2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
85
Chlorid vápenatý (CaCl2)
0 až 40 g /100 g
0.1
0.1
84
Chlorid vápenatý (CaCl2)
Parts Per Thousands
0 až 400 ppt
0.1
1
83
Chlorid vápenatý (CaCl2)
bod tuhnutia
0 až -54 °C
1
1
836
Chlorid zinočnatý (ZnCl2)
% hmotnosť/objem (hmotnostná koncentrácia)
0 až 40 %
0.1
0.1
660
Cimcool - Cimtech 310
% objem/objem
0 až 16 %
0.1
0.25
49
Diethylenglykol (DEG)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1184
0.0001
0.0001
591
Diethylenglykol (DEG)
hmotnostní obsah vody
100 až 0 %
0.1
0.1
48
Diethylenglykol (DEG)
bod tuhnutia
0 až -45 °C
1
1
639
Diethylenglykol (DEG)
objemové percento vody
100 až 0 %
0.1
0.1
45
Diethylenglykol (DEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
46
Diethylenglykol (DEG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
588
Diethylenglykol (DEG)
teplota varu
100 až 180 °C @ 760 mmHg
1
2
340
Diglycolamine (Huntsman DGA®)
% hmotnosť/objem (hmotnostná koncentrácia)
0 až 100 %
0.1
0.25
240
DowFrost (PG)
bod tuhnutia
0 až -67 °C
1
1
239
DowFrost (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
409
DowFrost (PG)
špecifická hmotnosť (D25/25)
1.000 až 1.054
0.001
0.001
238
DowFrost (PG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
248
DowFrost HD (PG)
bod tuhnutia
0 až -51 °C
1
1
247
DowFrost HD (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
246
DowFrost HD (PG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
266
DowTherm 4000 (EG)
Burst Point
0 až -29 °C
1
1
263
DowTherm 4000 (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
262
DowTherm 4000 (EG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
268
DowTherm 4000 (EG)
teplota varu
100 až 145 °C @ 101 kPa
1
1
264
DowTherm 4000 (EG)
bod tuhnutia
0 až -48 °C
1
1
255
DowTherm SR1 - (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
254
DowTherm SR1 - (EG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
256
DowTherm SR1 - (EG)
bod tuhnutia
0 až -50 °C
1
1
260
DowTherm SR1 - (EG)
teplota varu
100 až 197 °C @ 101 kPa
1
1
810
Dusičnan amónny, liadok amónny, amóniumnitrát (NH4NO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 55 %
0.1
0.1
454
Dusičnan sodný, Čilský liadok (NaNO3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3199
0.001
0.001
453
Dusičnan sodný, Čilský liadok (NaNO3)
hustota
0.998 až 1.3175 g/cm3
0.001
0.001
452
Dusičnan sodný, Čilský liadok (NaNO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
584
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
0 až 80 g/l
1
1
583
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 8 %
0.1
0.1
586
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.046
0.001
0.0005
585
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
hustota
0.998 až 1.045 g/cm3
0.001
0.0005
805
Etanol (Pivo)
% ABV (Distillation Only)
0 až 30 %
0.1
0.2
34
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
proof spirit - pri 20 °C
0 až 153 ° proof
1
0.5
38
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
proof spirit
186 až 200 °proof - pri 20 °C
1
0.5
30
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
bod tuhnutia
0 až -46 °C
1
1
31
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% objem/objem - pri 20 °C
0 až 76 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
36
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% objem/objem - pri 20 °C
93 až 100 %
0.1
0.25
687
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
hustota - pri 20 °C
0.789 až 0.818 g/cm3
0.001
0.001
33
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 0.869
0.001
0.001
32
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% hmotnosť/hmotnosť - pri 20 °C
0 až 70 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
37
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% hmotnosť/hmotnosť - pri 20 °C
90 až 100 %
0.1
0.5
685
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
proof spirit
186 až 200 °proof - pri 60 °F
0.1
0.5
35
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
špecifická hmotnosť (D20/20)
0.820 až 0.790
0.001
0.001
686
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
hustota - pri 20 °C
0.998 až 0.867 g/cm3
0.001
0.001
14
Etylénglykol, etándiol (MEG)
bod tuhnutia
0 až -59 °C
1
1
15
Etylénglykol, etándiol (MEG)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1153
0.0001
0.0001
381
Etylénglykol, etándiol (MEG)
teplota varu
100 až 152 °C
1
1
12
Etylénglykol, etándiol (MEG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
379
Etylénglykol, etándiol (MEG)
hustota
0.9980 až 1.1130 g/cm3
0.0001
0.0002
11
Etylénglykol, etándiol (MEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
465
Etylénglykol, etándiol (MEG) - % Voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
0.1
0.1
621
Ford L247B Engine Coolant
% objem/objem
0 až 90 %
0.1
0.1
623
Ford L247B Engine Coolant
bod tuhnutia
0 až -52 °C
1
1
461
Ford OAT Engine Coolant
bod tuhnutia
0 až -50 °C
1
1
459
Ford OAT Engine Coolant
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
862
Formaldehyd/metándiol
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 50 %
0.1
0.1
115
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 8 %
0.1
0.05
116
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.099
0.001
0.0004
52
Fruktóza
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 85 %
0.1
0.1
395
G05 - Glysantin Engine Coolant
bod tuhnutia
0 až -50 °C
1
1
392
G05 - Glysantin Engine Coolant
% objem/objem
0 až 80 %
0.1
0.1
393
G05 - Glysantin Engine Coolant
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 81 %
0.1
0.1
397
G05 - Glysantin Engine Coolant
hustota
0.9980 až 1.1060 g/cm3
0.0001
0.0001
700
GAS/SPEC CS-1
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
699
GAS/SPEC CS-1160
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
695
GAS/SPEC CS-2020
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 90 %
1
3
721
GAS/SPEC SS (MDEA)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 90% %
1
3
743
Gas Spec CS-1110
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 80 %
1
3
53
Glukóza, D-glukóza, dextróza, hroznový cukor, škrobový cukor
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 85 %
0.1
0.1
17
Glycerol, glycerín
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
16
Glycerol, glycerín
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
20
Glycerol, glycerín
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.2633
0.0001
0.0002
19
Glycerol, glycerín
bod tuhnutia
0 až -43 °C
1
1
457
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
hustota
0.998 až 1.086 g/cm3
0.001
0.001
458
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.088
0.001
0.001
456
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 10 %
0.1
0.1
760
Hydroxid draselný, lúh draselný (KOH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.505
0.001
0.001
759
Hydroxid draselný, lúh draselný (KOH)
hustota
0.998 až 1.502 g/ml
0.001
0.001
758
Hydroxid draselný, lúh draselný (KOH)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 50 %
0.1
0.1
153
Hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda, E524 (NaOH)
hustota
0.998 až 1.430 g/cm3
0.001
0.001
154
Hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda, E524 (NaOH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.4325
0.001
0.001
152
Hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda, E524 (NaOH)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
54
Invertný cukor
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 85 %
0.1
0.1
434
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
hustota
0.982 až 0.833 g/cm3
0.001
0.001 Avg.
43
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 0.8431
0.001
0.001 Avg.
44
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
dynamická viskozita, väzkosť
1.000 až 2.582 cP
0.01
0.01
435
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
Parts Per Thousands
0 až 800 ppt
1
25 Avg.
41
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
% objem/objem
0 až 83 %
0.1
0.25 Avg.
42
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 80 %
0.1
0.25 Avg.
40
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
bod tuhnutia
0 až -40 °C
1
1
307
Javorový sirup - teplota nad 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
1
0.5
306
Javorový sirup - teplota pod 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
107
Krv - morča a králik
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 12.3 %
0.1
0.1
106
Krv - morča a králik
sérové ​​proteíny
0 až 10 g/100 ml
0.1
0.1
105
Krv - zvieratá
celkový obsah sérových proteínov určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
109
Krv - ľudia
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 15 %
0.1
0.1
110
Krv - ľudia
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0430
0.0001
0.0002
111
Krv - ľudia
hustota
0.9982 až 1.0403 g/cm3
0.0001
0.0002
108
Krv - ľudia
celkový obsah sérových proteínov určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
597
Kukuričný sirup - 26 D.E.
% Dry Substance
0 až 81 %
0.1
0.1
471
Kukuričný sirup - 28 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
479
Kukuričný sirup - 36 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
605
Kukuričný sirup - 42 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
503
Kukuričný sirup - 43 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
519
Kukuričný sirup - 53 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
613
Kukuričný sirup - 62 D.E.
% Dry Substance
0 až 84 %
0.1
0.1
527
Kukuričný sirup - 63 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
543
Kukuričný sirup - 66 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
551
Kukuričný sirup - 95 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
567
Kukuričný sirup - HIGH FRUCTOSE - 42%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
575
Kukuričný sirup - HIGH FRUCTOSE - 55%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
495
Kukuričný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
487
Kukuričný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
631
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
hmotnostní obsah vody
0 až 20 %
0.1
0.1
157
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.120
0.001
0.0005
156
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
hustota
0.998 až 1.198 g/cm3
0.001
0.0005
155
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
114
Kyselina citronová (C6H8O7)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.135
0.001
0.00029
113
Kyselina citronová (C6H8O7)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
159
Kyselina dusičná, lúčavka (HNO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.15
160
Kyselina dusičná, lúčavka (HNO3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.2466
0.001
0.001
158
Kyselina dusičná, lúčavka (HNO3)
hustota
1.000 až 1.2466 g/cm3
0.001
0.001
55
Kyselina mliečna (C3H6O3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 80 %
0.1
0.1
56
Kyselina mliečna (C3H6O3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.187
0.001
0.001
357
Kyselina octová (C2H4O2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 64 %
0.1
0.25
627
Kyselina octová (C2H4O2)
molarita
0 až 10.62 mol/l
0.01
0.05
358
Kyselina octová (C2H4O2)
% objem/objem
0 až 55 %
0.1
0.25
360
Kyselina octová (C2H4O2)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0669
0.0001
0.00029
362
Kyselina octová (C2H4O2)
bod tuhnutia
0 až -18 °C
1
1
359
Kyselina octová (C2H4O2)
hustota
0.9980 až 1.0650 g/ml
0.0001
0.0002
119c
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - pri 30 °C
0.996 až 1.485 g/ml
0.001
0.001
119b
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - pri 20 °C
0.998 až 1.496 g/ml
0.001
0.001
832
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
špecifická hmotnosť (D30/30)
1.000 až 1.491
0.001
0.001
119
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota
0.998 až 1.496 g/cm3
0.001
0.001
118
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.5012
0.001
0.001
117
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.1
331
Kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.256
0.001
0.001
330
Kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4)
hustota
0.998 až 1.254 g/cm3
0.001
0.001
328
Kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
595
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.336
0.001
0.001
596
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
stupnica Baumé (20 °C)
0 až 36.5 °Bé
0.1
0.1
593
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.1
594
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
hustota
0.998 až 1.334 g/cm3
0.001
0.001
201
Mannitol
0 až 158 g/l
1
1
200
Mannitol
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
199
Mannitol
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 15 %
0.1
0.1
22
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
bod tuhnutia
0 až -39 °C
1
0.5 - 1.7
27
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% objem/objem
84 až 100 %
0.1
0.5 - 0.2
23
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% objem/objem
0 až 45 %
0.1
0.5 - 0.8
26
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
0.849 až 0.793
0.001
0.001 - 0.005
25
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 0.935
0.001
0.001 - 0.005
28
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% hmotnosť/hmotnosť
80 až 100 %
0.1
0.4 - 0.2
24
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.5 - 0.8
592
Methyldiethanolamin (MDEA)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.2
178
Morská voda
Merná elektrická vodivosť - pri 20 °C
0 až 100 mS/cm
0.1
0.5
57
Morská voda
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 15.5 %
0.1
0.1
179
Morská voda
Merná elektrická vodivosť - pri 15 °C
0 až 89.9 mS/cm
0.1
0.5
672
Morská voda
hustota 25 °C
997 až 1059 kg/m3
0.1
0.5
174
Morská voda
hustota Sigma/t @ 15 °C
0 až 119
0.1
0.5
175
Morská voda
hustota Sigma/t @ 20 °C
-2 až 116
0.1
0.5
180
Morská voda
chlorinita
0 až 85.5 ppt
0.1
0.5
674
Morská voda
hustota Sigma/t @ 25 °C
-3 až 59
0.1
0.5
59
Morská voda
salinita
0 až 155 ppt
1
1
180xp
Morská voda
chlorinita
0 až 85.5 ppt
0.001
0.05
176
Morská voda
hustota
0.9980 až 1.0360 g/cm3
0.0001
0.0005
670
Morská voda
špecifická hmotnosť (D25/25)
1.0000 až 1.0626
0.0001
0.0005
173
Morská voda
Practical Salinity Units (PSU)
0 až 155 PSU
1
1
177
Morská voda
hustota
998 až 1036 kg/m3
0.1
0.5
58
Morská voda
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1180
0.0001
0.0005
673
Morská voda
Merná elektrická vodivosť - pri 25 °C
0 až 110 mS/cm
0.1
0.5
103
Moč - králik
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0840
0.0001
0.0005
104
Moč - králik
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 19 %
0.1
0.1
97
Moč - mačka
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 30 %
0.1
0.1
96
Moč - mačka
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1200
0.0001
0.0005
101
Moč - morča a králik
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1030
0.0001
0.0005
102
Moč - morča a králik
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 21 %
0.1
0.1
98
Moč - veľké zvieratá
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0650
0.0001
0.0005
100
Moč - veľké zvířata
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
99
Moč - veľké zvířata
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
93
Moč - ľudia
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0450
0.0001
0.0005
95
Moč - ľudia
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
94
Moč - ľudia
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
190
Močovina, urea (CH4N2O)
Parts Per Thousands
0 až 460 ppt
1
1
630
Močovina, urea (CH4N2O)
hustota
1000.0 až 1131.3 kg/m3
0.1
0.3
189
Močovina, urea (CH4N2O)
bod tuhnutia
0 až -17 °C
1
0.1
186
Močovina, urea (CH4N2O)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.1333
0.001
0.0002
628
Močovina, urea (CH4N2O)
molarita
0 až 8.6 mol/l
0.01
0.02
187
Močovina, urea (CH4N2O)
hustota
1.000 až 1.1313 g/cm3
0.001
0.00029
629
Močovina, urea (CH4N2O)
Refrakčný index, index lomu svetla (nD)
1.3330 až 1.4140
0.0001
0.0001
185
Močovina, urea, AdBlue, DEF (CH4N2O)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 51 %
0.1
0.1
341
Octan draselný (CH3COOK)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.12
346
Octan draselný (CH3COOK)
bod tuhnutia
0 až -59 °C
1
1
344
Octan draselný (CH3COOK)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.339
0.001
0.001
343
Octan draselný (CH3COOK)
hustota
0.998 až 1.337 g/ml
0.001
0.001
466
Odpadové mlieko (nevhodné pre mliekarenské spracovanie a ošetrenie)
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
5 až 15 %
0.1
0.5
633
Peroxid vodíka (H2O2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.2
806
Pivo
stupnica Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
801
Pivo
stupnica Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
799
Pivo
stupnica Brix
0 až 30 °Bx
0.1
0.1
804
Pivo (mladina)
Brewer's Points (20 °C)
0 až 127 Brewer's Points
0.1
0.5
802
Pivo (mladina)
špecifická hmotnosť (D20/20 °C)
1.000 až 1.127
0.001
0.001
800
Pivo (mladina)
rozpuštěné látky
0 až 30
0.1
0.1
354
Polyetylénglykol (PEG300)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.5
659
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.79)
0 až 50 Units
0.1
0.15
666
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.7)
0 až 50 Units
0.1
0.15
717
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.3)
0 až 50 Units refractometer-misco.s717_unit
0.1
0.16
664
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.0)
0 až 50 Units
0.1
0.15
663
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 0.9)
0 až 20.7 Units
0.1
0.1
667
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.1)
0 až 50 Units
0.1
0.15
657
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.16)
0 až 50 Units
0.1
0.1
668
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.2)
0 až 50 Units
0.1
0.1
650
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.22)
0 až 50 Units
0.1
0.10
653
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.34)
0 až 50 Units
0.1
0.12
652
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.50)
0 až 100 Units
0.1
0.25
715
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.36)
0 až 50 Units
0.1
0.1
669
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.4)
0 až 50 Units
0.1
0.1
665
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.75)
0 až 50 Units
0.1
0.15
651
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 3.11)
0 až 100 Units
0.1
0.30
654
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.78)
0 až 50 Units
0.1
0.17
655
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.7)
0 až 100 Units
0.1
0.25
662
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.87)
0 až 50 Units
0.1
0.12
716
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.9)
0 až 50 Units
0.1
0.13
661
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.77)
0 až 100 Units
0.1
0.25
6
Propylénglykol (Dow)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
7
Propylénglykol (Dow)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
10
Propylénglykol (Dow)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0460
0.0001
0.0001
9
Propylénglykol (Dow)
bod tuhnutia
0 až -51 °C
1
1
907
Propylénglykol (GEN)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
909
Propylénglykol (GEN)
bod tuhnutia
0 až -51 °C
1
1
445
Propylénglykol - % voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
1
0.1
1
Refrakčný index, index lomu svetla (nD)
1.3330 až 1.5000
0.0001
0.0001
696
SG-3500
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
436
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.4147
0.0001
0.0004
441
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
stupnica Baumé
0 až 42.5 °Bé
0.01
0.05
437
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
hustota
0.9980 až 1.4119 g/cm3
0.0001
0.0004
440
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
stupnica Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
634
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11) - obsah ASH
% hmotnosť/hmotnosť
0.0000 až 0.3400 %
0.01
0.0001
204
Sorbitol, D-glucitol (C6H14O6)
0 až 158 g/l
1
1
202
Sorbitol, D-glucitol (C6H14O6)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 15 %
0.1
0.1
203
Sorbitol, D-glucitol (C6H14O6)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
332
Splenda - Consumer
% hmotnosť/hmotnosť
1 až 45 %
0.1
0.1
308
Stupnica 10440VP
arbitrární jednotky
0 až 30 AU
0.1
0.1
336
Sukralóza - čista, E955 (C12H19Cl3O8)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 28 %
0.1
0.1
323
Síran amónny ((NH4)2SO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.230
0.001
0.001
320
Síran amónny ((NH4)2SO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
322
Síran amónny ((NH4)2SO4)
hustota
0.998 až 1.228 g/ml
0.001
0.001
371
Síran horečnatý, epsomská soľ, horká soľ (MgSO4)
hustota
0.998 až 1.296 g/ml
0.001
0.001
369
Síran horečnatý, epsomská soľ, horká soľ (MgSO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 26 %
0.1
0.1
372
Síran horečnatý, epsomská soľ, horká soľ (MgSO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.298
0.001
0.001
172
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
0 až 0.218 g/ml
0.001
0.001
170
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
hustota
1.000 až 1.206 g/cm3
0.001
0.001
169
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.209
0.001
0.001
171
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 18 %
0.1
0.1
768
Sójové mlieko, sójový nápoj
koncentrácia bielkovín
0 až 9
0.1
0.1
767
Sójové mlieko, sójový nápoj
tuhé látky
0 až 20 %
0.1
0.1
191
Thiokyanát sodný (NaSCN)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.1
193
Thiokyanát sodný (NaSCN)
hustota
0.9982 až 1.3653 g/cm3
0.001
0.00029
192
Thiokyanát sodný (NaSCN)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3677
0.001
0.0002
692
Triethylenglykol (TEG)
hmotnostní obsah vody
0 až 100 %
0.1
0.12
386
Triethylenglykol (TEG)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1255
0.0001
0.0002
385
Triethylenglykol (TEG)
bod tuhnutia
0 až -35 °C
1
0.25
383
Triethylenglykol (TEG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.12
590
Triethylenglykol (TEG)
teplota varu
100 až 160 °C @ 760 mmHg
1
2
382
Triethylenglykol (TEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.12
387
Triethylenglykol (TEG)
hustota
0.9980 až 1.1235 g/cm3
0.0001
0.0002
725
UCARSOL AP-802
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
388
UCON Quenchant A - DOW
% objem/objem
0 až 35 %
0.1
0.1
390
UCON Quenchant E - DOW
% objem/objem
0 až 75 %
0.1
0.1
391
UCON Quenchant HT - DOW
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
637
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
hustota
0.998 až 1.157 g/cm3
0.001
0.001
636
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
0 až 180 g/kg
1
1
638
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.159
0.001
0.001
635
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 18 %
0.1
0.1
194
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocou destilácie)
Metoda OIV (% objem/objem)
0 až 30 %
0.1
0.25
195
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocou destilácie)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 0.9640
0.0001
0.00029
126
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica KMW
0 až 25.2 °KMW
0.1
0.1
125
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Oechsle
0 až 129 °Oe
1
0.5
121
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
124
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Baumé
0 až 16 °Bé
0.1
0.1
130
Víno - hrozno, hroznový mušt
cukornatosť
0 až 273 g/kg
1
1
129
Víno - hrozno, hroznový mušt
cukornatosť
0 až 308 g/l
1
1
120
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
123
Víno - hrozno, hroznový mušt
hustota
0.998 až 1.129 kg/l
0.001
0.0005
196
Víno - hrozno, hroznový mušt
hmotnostný zlomok
0 až 85
0.1
0.1
122
Víno - hrozno, hroznový mušt
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.130
0.001
0.0005
128
Víno - hrozno, hroznový mušt
potenciálny výťažok alkoholu
0 až 18 %
0.1
0.1
127
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Babo
0 až 25.2 °Babo
0.1
0.1
324
Včelí med
% rozpustných látok (rozpustnej sušiny)
75 až 87 %
0.1
0.06
325
Včelí med
obsah vody (AOAC)
13 až 30 %
0.1
0.06
327
Včelí med
hustota
1.359 až 1.443 g/cm3
0.001
0.0005
326
Včelí med
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.3616 až 1.4457
0.001
0.0005
701
Zmes Diethanolamin/Methyldiethanolamin (MDEA/DEA)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 90 %
1
3