Výpočet cukernatosti roztoku

Tento výpočet pomáha určiť, aké veľké množstvo vody je potrebné, ak z koncentrovaného cukrového sirupu chceme vyrobiť cukrový roztok určité výsledné sladkosti.

Príklad: ak 100 g cukrového sirupu, u ktorého nameriame cukornatosť 62 °Bx, zriedime 540 g čistej vody, dostaneme roztok s výslednou cukornatosťou 9.7 °Bx.

Cukornatosť sirupu (koncentrátu) °Bx
Miešací pomer 1: dielov vody

Cukornatosť výsledného roztoku:   °Bx

Odporúčané refraktometre na koncentrát:  

Odporúčané refraktometre na výsledný roztok:  


Stupeň Brix (°Bx)

Stupne Brix (symbol °Bx) sa používajú pri meraní pomeru hmotnosti cukru a vody, v ktorej je dané množstvo cukru rozpustené. Meria sa buď sacharimetrom, ktorý meria hustotu kvapaliny, alebo ľahšie refraktometrom. 100 g roztoku 25 °Bx obsahuje 25 g cukru. Inými slovami, v 100 g cukrového roztoku je 25 g cukru a 75 g vody.

Obvyklé koncentrácie vybraných látok (ovocie, zelenina, plody atď)

Názov °Bx   Názov °Bx
olejové emulzie z vodou 0 až 7   jablková šťava, limonády sýtené CO2 10 až 22
pivná mladina 0 až 20 jarabiny 14
paradajková šťava 3 až 6 poloslivky 15 až 18
broskyňová šťava 6 až 12 durancie, duranče 15 až 22
pomarančová šťava 6 až 13 mliečne nápoje 16 až 21
marhule 8 až 11 slivky 18 až 22
višne 8 až 18 Borievka - bobuľa 30
hrušky 8 až 22 ovocné koncentráty 42 až 68
slívy 9 až 14 kondenzované mlieko 52 až 68
mirabelky 10 až 15 rastlinný olej 57 až 90
čerešne 10 až 18 cukrový sirup 58 až 80
horec - koreň 10 až 25 ovocný džem 60 až 70