Výpočet salinity (slanosti) roztoku

Príprava roztoku

Hmotnosť soli g
Objem vody ml
Teplota vody °C

Celková hmotnosť roztoku: g

Výsledná salinita (slanosť) roztoku:

Bod nasýtenia:

Odporúčané refraktometre na výsledný roztok:


Meranie roztoku

Nameraná salinita roztoku
Hmotnosť meraného roztoku g
Teplota meraného roztoku °C

Hmotnosť rozpustené soli: g

Objem vody v roztoku: ml

Odporúčané refraktometre na výsledný roztok: