Automatická teplotní kompenzace (ATC)

ATC - automatická teplotní kompenzace

Teplota je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících přesnost naměřených hodnot a také proto je zdrojem největších nepřesností při měření. Změna teploty zásadně ovlivňuje refrakční index - při zahřátí kapaliny se sníží její hustota (zvětší se objem kapaliny, přičemž hmostnost zůstává přirozeně stejná), v důsledku toho narůstá rychlost šíření světla v kapalině, což má za následek snížení refrakčního indexu.

Optické refraktometry používají linearní automatickou teplotní kompenzaci, pomocí které se dosahuje uspokojivě přesných výsledků a v uváděném rozmezí teplot tedy není třeba připočítávat žádné korekční hodnoty. Nicméně pravdou je, že na okrajích uváděného teplotního intervalu dosahuje lineární kompenzace nejméně přesných výsledků. Pokud je to tedy možné, měřte za ustálených teplotních podmínek, kdy bude optický refraktometr i měřená kapalina dostatečně dlouho v prostředí o stejné teplotě (nejlépe okolo 20 °C).

Pokud refraktometr není vybaven teplotní kompenzací, není třeba se domnívat, že se jedná o nějaké méněhodnotné měřidlo. V takovém případě by v prostředí o stejné teplotě měl být nejen refraktometr a měřený vzorek, ale také kalibrační roztok. Postup je potom takový, že nejprve je nutné provést kalibraci s pomocí kalibračního roztoku nastavit "nulovou" hodnotu a hned poté změřit samotný vzorek. Pokud by se teplota okolí po dobu měření rychle měnila, musíte provést kalibraci znovu.