Konfigurátor špeciálneho digitálneho refraktometra MISCO

Váš digitálny refraktometer MISCO

Nápoveda ku konfigurátoru, ceny, doprava

Ak ste v našej ponuke nenašli vhodný refraktometer, ponúkame vám unikátnu možnosť zostavenia špeciálneho digitálneho refraktometra miske s 1 až 5 stupnicami podľa vášho výberu.

Cena refraktometra odstupňovaná podľa počtu stupníc (1 alebo 2 stupnice, 3 až 5 stupníc).

Platba za refraktometer – po realizácii objednávky vám zašleme zálohovú faktúru. Výroba prístroja bude zahájená po pripísaní fakturovanej čiastky na náš účet.

Doprava refraktometra je zadarmo a bude vykonaná prostredníctvom nášho zmluvného partnera DPD. Termín dodania je cca 2 týždne od zaplatenia.

Ak budete mať ku konfigurátoru či výslednému prístroju nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

ID Názov stupnice Rozsah stupnice
Rozlíšenie
Presnosť
3
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
105
Krv - zvieratá
celkový obsah sérových proteínov určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
98
Moč - veľké zvieratá
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0650
0.0001
0.0005
466
Odpadové mlieko (nevhodné pre mliekarenské spracovanie a ošetrenie)
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
5 až 15 %
0.1
0.5
171
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 18 %
0.1
0.1

Voliteľné príslušenstvo

Cena: 775.00 EUR s DPH (640.50 EUR bez DPH)

Obory činnosti


Databáza stupníc pre digitálny refraktometer MISCO (344)

ID Názov stupnice Rozsah stupnice
Rozlíšenie
Presnosť
312
Amoniak (NH3)
hustota
0.998 až 0.892 g/cm3
0.001
0.001
313
Amoniak (NH3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 0.894
0.001
0.001
315
Amoniak (NH3)
bod tuhnutia
0 až -84 °C
1
2
311
Amoniak (NH3)
% objem/objem
0 až 38 %
0.1
0.1
310
Amoniak (NH3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
389
Aqua Quench 260 - Houghton
0 až 50 %
0.1
0.5
3
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
4
Brix
0 až 56 °Bx
0.1
0.1
362.1
Bromid draselný (KBr)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
366
Bromid draselný (KBr)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3813
0.001
0.001
368
Bromid draselný (KBr)
bod tuhnutia
0 až -17 °C
1
1
365
Bromid draselný (KBr)
hustota
0.998 až 1.3788 g/ml
0.001
0.001
61
Brzdová kvapalina - DOT3
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
166
Brzdová kvapalina - DOT3
teplota varu
118 až 252 °C
1
5
63
Brzdová kvapalina - DOT3 - HT
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
167
Brzdová kvapalina - DOT3 - HT
teplota varu
107 až 292 °C
1
5
65
Brzdová kvapalina - DOT4
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
66
Brzdová kvapalina - DOT4
teplota varu
143 až 278 °C
1
5
68
Brzdová kvapalina - DOT4+
teplota varu
158 až 293 °C
1
6
67
Brzdová kvapalina - DOT4+
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
442
CPTherm
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.5
444
CPTherm
bod kryštalizácie
-64 až 0 °C
1
1
318
Chlorid amónny, salmiak (NH4Cl)
hustota
0.9982 až 1.0674 g/cm3
0.0001
0.0002
316
Chlorid amónny, salmiak (NH4Cl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 24 %
0.1
0.1
319
Chlorid amónny, salmiak (NH4Cl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0693
0.0001
0.0002
183
Chlorid draselný, drasloš, sylvín (KCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.1643
0.001
0.001
181
Chlorid draselný, drasloš, sylvín (KCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 24 %
0.1
0.1
182
Chlorid draselný, drasloš, sylvín (KCl)
hustota
1.000 až 1.162 g/cm3
0.001
0.001
86
Chlorid horečnatý (MgCl2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
90
Chlorid horečnatý (MgCl2)
Parts Per Thousands
0 až 300 ppt
0.1
1
87
Chlorid horečnatý (MgCl2)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.276
0.001
0.001
89
Chlorid horečnatý (MgCl2)
bod tuhnutia
0 až -33 °C
1
1
91
Chlorid horečnatý (MgCl2)
0 až 30 g /100 g
0.1
0.1
446
Chlorid lítny (LiCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
448
Chlorid lítny (LiCl)
hustota
0.998 až 1.179 g/cm3
0.001
0.0005
447
Chlorid lítny (LiCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.181
0.001
0.0005
702
Chlorid sodný (NaCl)
stupnica Baumé
0 až 25 °Bé
0.1
0.1
168
Chlorid sodný (NaCl)
nasýtenie
0 až 100 %
1
0.5
78
Chlorid sodný (NaCl)
Parts Per Thousands
0 až 264 ppt
0.1
1
75
Chlorid sodný (NaCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.208
0.001
0.001
163
Chlorid sodný (NaCl)
hustota
0.998 až 1.202 g/cm3
0.001
0.001
74
Chlorid sodný (NaCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 26 %
0.1
0.1
79
Chlorid sodný (NaCl)
0 až 26.4 g /100 g
0.1
0.1
77
Chlorid sodný (NaCl)
bod tuhnutia
0 až -21 °C
0.1
0.5
81
Chlorid vápenatý (CaCl2)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3957
0.001
0.001
80
Chlorid vápenatý (CaCl2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
85
Chlorid vápenatý (CaCl2)
0 až 40 g /100 g
0.1
0.1
84
Chlorid vápenatý (CaCl2)
Parts Per Thousands
0 až 400 ppt
0.1
1
83
Chlorid vápenatý (CaCl2)
bod tuhnutia
0 až -54 °C
1
1
836
Chlorid zinočnatý (ZnCl2)
% hmotnosť/objem (hmotnostná koncentrácia)
0 až 40 %
0.1
0.1
660
Cimcool - Cimtech 310
% objem/objem
0 až 16 %
0.1
0.25
49
Diethylenglykol (DEG)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1184
0.0001
0.0001
591
Diethylenglykol (DEG)
hmotnostní obsah vody
100 až 0 %
0.1
0.1
48
Diethylenglykol (DEG)
bod tuhnutia
0 až -45 °C
1
1
639
Diethylenglykol (DEG)
objemové percento vody
100 až 0 %
0.1
0.1
45
Diethylenglykol (DEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
46
Diethylenglykol (DEG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
588
Diethylenglykol (DEG)
teplota varu
100 až 180 °C @ 760 mmHg
1
2
340
Diglycolamine (Huntsman DGA®)
% hmotnosť/objem (hmotnostná koncentrácia)
0 až 100 %
0.1
0.25
240
DowFrost (PG)
bod tuhnutia
0 až -67 °C
1
1
239
DowFrost (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
409
DowFrost (PG)
špecifická hmotnosť (D25/25)
1.000 až 1.054
0.001
0.001
238
DowFrost (PG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
248
DowFrost HD (PG)
bod tuhnutia
0 až -51 °C
1
1
247
DowFrost HD (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
246
DowFrost HD (PG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
266
DowTherm 4000 (EG)
Burst Point
0 až -29 °C
1
1
263
DowTherm 4000 (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
262
DowTherm 4000 (EG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
268
DowTherm 4000 (EG)
teplota varu
100 až 145 °C @ 101 kPa
1
1
264
DowTherm 4000 (EG)
bod tuhnutia
0 až -48 °C
1
1
255
DowTherm SR1 - (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
254
DowTherm SR1 - (EG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
256
DowTherm SR1 - (EG)
bod tuhnutia
0 až -50 °C
1
1
260
DowTherm SR1 - (EG)
teplota varu
100 až 197 °C @ 101 kPa
1
1
810
Dusičnan amónny, liadok amónny, amóniumnitrát (NH4NO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 55 %
0.1
0.1
454
Dusičnan sodný, Čilský liadok (NaNO3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3199
0.001
0.001
453
Dusičnan sodný, Čilský liadok (NaNO3)
hustota
0.998 až 1.3175 g/cm3
0.001
0.001
452
Dusičnan sodný, Čilský liadok (NaNO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
584
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
0 až 80 g/l
1
1
583
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 8 %
0.1
0.1
586
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.046
0.001
0.0005
585
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
hustota
0.998 až 1.045 g/cm3
0.001
0.0005
805
Etanol (Pivo)
% ABV (Distillation Only)
0 až 30 %
0.1
0.2
34
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
proof spirit - pri 20 °C
0 až 153 ° proof
1
0.5
38
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
proof spirit
186 až 200 °proof - pri 20 °C
1
0.5
30
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
bod tuhnutia
0 až -46 °C
1
1
31
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% objem/objem - pri 20 °C
0 až 76 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
36
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% objem/objem - pri 20 °C
93 až 100 %
0.1
0.25
687
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
hustota - pri 20 °C
0.789 až 0.818 g/cm3
0.001
0.001
33
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 0.869
0.001
0.001
32
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% hmotnosť/hmotnosť - pri 20 °C
0 až 70 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
37
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
% hmotnosť/hmotnosť - pri 20 °C
90 až 100 %
0.1
0.5
685
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
proof spirit
186 až 200 °proof - pri 60 °F
0.1
0.5
35
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
špecifická hmotnosť (D20/20)
0.820 až 0.790
0.001
0.001
686
Etanol, etylalkohol, alkohol, lieh
hustota - pri 20 °C
0.998 až 0.867 g/cm3
0.001
0.001
14
Etylénglykol, etándiol (MEG)
bod tuhnutia
0 až -59 °C
1
1
15
Etylénglykol, etándiol (MEG)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1153
0.0001
0.0001
381
Etylénglykol, etándiol (MEG)
teplota varu
100 až 152 °C
1
1
12
Etylénglykol, etándiol (MEG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
379
Etylénglykol, etándiol (MEG)
hustota
0.9980 až 1.1130 g/cm3
0.0001
0.0002
11
Etylénglykol, etándiol (MEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
465
Etylénglykol, etándiol (MEG) - % Voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
0.1
0.1
621
Ford L247B Engine Coolant
% objem/objem
0 až 90 %
0.1
0.1
623
Ford L247B Engine Coolant
bod tuhnutia
0 až -52 °C
1
1
461
Ford OAT Engine Coolant
bod tuhnutia
0 až -50 °C
1
1
459
Ford OAT Engine Coolant
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
862
Formaldehyd/metándiol
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 50 %
0.1
0.1
115
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 8 %
0.1
0.05
116
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.099
0.001
0.0004
52
Fruktóza
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 85 %
0.1
0.1
395
G05 - Glysantin Engine Coolant
bod tuhnutia
0 až -50 °C
1
1
392
G05 - Glysantin Engine Coolant
% objem/objem
0 až 80 %
0.1
0.1
393
G05 - Glysantin Engine Coolant
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 81 %
0.1
0.1
397
G05 - Glysantin Engine Coolant
hustota
0.9980 až 1.1060 g/cm3
0.0001
0.0001
700
GAS/SPEC CS-1
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
699
GAS/SPEC CS-1160
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
695
GAS/SPEC CS-2020
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 90 %
1
3
721
GAS/SPEC SS (MDEA)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 90% %
1
3
743
Gas Spec CS-1110
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 80 %
1
3
53
Glukóza, D-glukóza, dextróza, hroznový cukor, škrobový cukor
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 85 %
0.1
0.1
17
Glycerol, glycerín
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
16
Glycerol, glycerín
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
20
Glycerol, glycerín
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.2633
0.0001
0.0002
19
Glycerol, glycerín
bod tuhnutia
0 až -43 °C
1
1
457
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
hustota
0.998 až 1.086 g/cm3
0.001
0.001
458
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.088
0.001
0.001
456
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 10 %
0.1
0.1
760
Hydroxid draselný, lúh draselný (KOH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.505
0.001
0.001
759
Hydroxid draselný, lúh draselný (KOH)
hustota
0.998 až 1.502 g/ml
0.001
0.001
758
Hydroxid draselný, lúh draselný (KOH)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 50 %
0.1
0.1
153
Hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda, E524 (NaOH)
hustota
0.998 až 1.430 g/cm3
0.001
0.001
154
Hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda, E524 (NaOH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.4325
0.001
0.001
152
Hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda, E524 (NaOH)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
54
Invertný cukor
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 85 %
0.1
0.1
434
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
hustota
0.982 až 0.833 g/cm3
0.001
0.001 Avg.
43
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 0.8431
0.001
0.001 Avg.
44
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
dynamická viskozita, väzkosť
1.000 až 2.582 cP
0.01
0.01
435
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
Parts Per Thousands
0 až 800 ppt
1
25 Avg.
41
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
% objem/objem
0 až 83 %
0.1
0.25 Avg.
42
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 80 %
0.1
0.25 Avg.
40
Isopropyl alkohol, Isopropanol (C3H8O)
bod tuhnutia
0 až -40 °C
1
1
307
Javorový sirup - teplota nad 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
1
0.5
306
Javorový sirup - teplota pod 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
107
Krv - morča a králik
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 12.3 %
0.1
0.1
106
Krv - morča a králik
sérové ​​proteíny
0 až 10 g/100 ml
0.1
0.1
105
Krv - zvieratá
celkový obsah sérových proteínov určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
109
Krv - ľudia
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 15 %
0.1
0.1
110
Krv - ľudia
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0430
0.0001
0.0002
111
Krv - ľudia
hustota
0.9982 až 1.0403 g/cm3
0.0001
0.0002
108
Krv - ľudia
celkový obsah sérových proteínov určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
597
Kukuričný sirup - 26 D.E.
% Dry Substance
0 až 81 %
0.1
0.1
471
Kukuričný sirup - 28 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
479
Kukuričný sirup - 36 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
605
Kukuričný sirup - 42 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
503
Kukuričný sirup - 43 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
519
Kukuričný sirup - 53 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
613
Kukuričný sirup - 62 D.E.
% Dry Substance
0 až 84 %
0.1
0.1
527
Kukuričný sirup - 63 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
543
Kukuričný sirup - 66 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
551
Kukuričný sirup - 95 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
567
Kukuričný sirup - HIGH FRUCTOSE - 42%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
575
Kukuričný sirup - HIGH FRUCTOSE - 55%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
495
Kukuričný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
487
Kukuričný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
631
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
hmotnostní obsah vody
0 až 20 %
0.1
0.1
157
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.120
0.001
0.0005
156
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
hustota
0.998 až 1.198 g/cm3
0.001
0.0005
155
Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná (HCl)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
114
Kyselina citronová (C6H8O7)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.135
0.001
0.00029
113
Kyselina citronová (C6H8O7)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 30 %
0.1
0.1
159
Kyselina dusičná, lúčavka (HNO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.15
160
Kyselina dusičná, lúčavka (HNO3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.2466
0.001
0.001
158
Kyselina dusičná, lúčavka (HNO3)
hustota
1.000 až 1.2466 g/cm3
0.001
0.001
55
Kyselina mliečna (C3H6O3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 80 %
0.1
0.1
56
Kyselina mliečna (C3H6O3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.187
0.001
0.001
357
Kyselina octová (C2H4O2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 64 %
0.1
0.25
627
Kyselina octová (C2H4O2)
molarita
0 až 10.62 mol/l
0.01
0.05
358
Kyselina octová (C2H4O2)
% objem/objem
0 až 55 %
0.1
0.25
360
Kyselina octová (C2H4O2)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0669
0.0001
0.00029
362
Kyselina octová (C2H4O2)
bod tuhnutia
0 až -18 °C
1
1
359
Kyselina octová (C2H4O2)
hustota
0.9980 až 1.0650 g/ml
0.0001
0.0002
119c
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - pri 30 °C
0.996 až 1.485 g/ml
0.001
0.001
119b
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - pri 20 °C
0.998 až 1.496 g/ml
0.001
0.001
832
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
špecifická hmotnosť (D30/30)
1.000 až 1.491
0.001
0.001
119
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota
0.998 až 1.496 g/cm3
0.001
0.001
118
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.5012
0.001
0.001
117
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.1
331
Kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.256
0.001
0.001
330
Kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4)
hustota
0.998 až 1.254 g/cm3
0.001
0.001
328
Kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
595
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.336
0.001
0.001
596
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
stupnica Baumé (20 °C)
0 až 36.5 °Bé
0.1
0.1
593
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.1
594
Kyselina vínna, E334 (C4H6O6)
hustota
0.998 až 1.334 g/cm3
0.001
0.001
201
Mannitol
0 až 158 g/l
1
1
200
Mannitol
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
199
Mannitol
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 15 %
0.1
0.1
22
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
bod tuhnutia
0 až -39 °C
1
0.5 - 1.7
27
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% objem/objem
84 až 100 %
0.1
0.5 - 0.2
23
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% objem/objem
0 až 45 %
0.1
0.5 - 0.8
26
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
0.849 až 0.793
0.001
0.001 - 0.005
25
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 0.935
0.001
0.001 - 0.005
28
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% hmotnosť/hmotnosť
80 až 100 %
0.1
0.4 - 0.2
24
Methanol, metylalkohol, karbinol, drevný lieh (CH3OH)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.5 - 0.8
592
Methyldiethanolamin (MDEA)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.2
178
Morská voda
Merná elektrická vodivosť - pri 20 °C
0 až 100 mS/cm
0.1
0.5
57
Morská voda
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 15.5 %
0.1
0.1
179
Morská voda
Merná elektrická vodivosť - pri 15 °C
0 až 89.9 mS/cm
0.1
0.5
672
Morská voda
hustota 25 °C
997 až 1059 kg/m3
0.1
0.5
174
Morská voda
hustota Sigma/t @ 15 °C
0 až 119
0.1
0.5
175
Morská voda
hustota Sigma/t @ 20 °C
-2 až 116
0.1
0.5
180
Morská voda
chlorinita
0 až 85.5 ppt
0.1
0.5
674
Morská voda
hustota Sigma/t @ 25 °C
-3 až 59
0.1
0.5
59
Morská voda
salinita
0 až 155 ppt
1
1
180xp
Morská voda
chlorinita
0 až 85.5 ppt
0.001
0.05
176
Morská voda
hustota
0.9980 až 1.0360 g/cm3
0.0001
0.0005
670
Morská voda
špecifická hmotnosť (D25/25)
1.0000 až 1.0626
0.0001
0.0005
173
Morská voda
Practical Salinity Units (PSU)
0 až 155 PSU
1
1
177
Morská voda
hustota
998 až 1036 kg/m3
0.1
0.5
58
Morská voda
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1180
0.0001
0.0005
673
Morská voda
Merná elektrická vodivosť - pri 25 °C
0 až 110 mS/cm
0.1
0.5
103
Moč - králik
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0840
0.0001
0.0005
104
Moč - králik
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 19 %
0.1
0.1
97
Moč - mačka
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 30 %
0.1
0.1
96
Moč - mačka
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1200
0.0001
0.0005
101
Moč - morča a králik
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1030
0.0001
0.0005
102
Moč - morča a králik
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 21 %
0.1
0.1
98
Moč - veľké zvieratá
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0650
0.0001
0.0005
100
Moč - veľké zvířata
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
99
Moč - veľké zvířata
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
93
Moč - ľudia
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0450
0.0001
0.0005
95
Moč - ľudia
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
94
Moč - ľudia
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
190
Močovina, urea (CH4N2O)
Parts Per Thousands
0 až 460 ppt
1
1
630
Močovina, urea (CH4N2O)
hustota
1000.0 až 1131.3 kg/m3
0.1
0.3
189
Močovina, urea (CH4N2O)
bod tuhnutia
0 až -17 °C
1
0.1
186
Močovina, urea (CH4N2O)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.1333
0.001
0.0002
628
Močovina, urea (CH4N2O)
molarita
0 až 8.6 mol/l
0.01
0.02
187
Močovina, urea (CH4N2O)
hustota
1.000 až 1.1313 g/cm3
0.001
0.00029
629
Močovina, urea (CH4N2O)
Refrakčný index, index lomu svetla (nD)
1.3330 až 1.4140
0.0001
0.0001
185
Močovina, urea, AdBlue, DEF (CH4N2O)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 51 %
0.1
0.1
341
Octan draselný (CH3COOK)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.12
346
Octan draselný (CH3COOK)
bod tuhnutia
0 až -59 °C
1
1
344
Octan draselný (CH3COOK)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.339
0.001
0.001
343
Octan draselný (CH3COOK)
hustota
0.998 až 1.337 g/ml
0.001
0.001
466
Odpadové mlieko (nevhodné pre mliekarenské spracovanie a ošetrenie)
celkový obsah sušiny (tuhé látky)
5 až 15 %
0.1
0.5
633
Peroxid vodíka (H2O2)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.2
806
Pivo
stupnica Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
801
Pivo
stupnica Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
799
Pivo
stupnica Brix
0 až 30 °Bx
0.1
0.1
804
Pivo (mladina)
Brewer's Points (20 °C)
0 až 127 Brewer's Points
0.1
0.5
802
Pivo (mladina)
špecifická hmotnosť (D20/20 °C)
1.000 až 1.127
0.001
0.001
800
Pivo (mladina)
rozpuštěné látky
0 až 30
0.1
0.1
354
Polyetylénglykol (PEG300)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.5
659
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.79)
0 až 50 Units
0.1
0.15
666
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.7)
0 až 50 Units
0.1
0.15
717
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.3)
0 až 50 Units refractometer-misco.s717_unit
0.1
0.16
664
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.0)
0 až 50 Units
0.1
0.15
663
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 0.9)
0 až 20.7 Units
0.1
0.1
667
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.1)
0 až 50 Units
0.1
0.15
657
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.16)
0 až 50 Units
0.1
0.1
668
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.2)
0 až 50 Units
0.1
0.1
650
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.22)
0 až 50 Units
0.1
0.10
653
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.34)
0 až 50 Units
0.1
0.12
652
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.50)
0 až 100 Units
0.1
0.25
715
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.36)
0 až 50 Units
0.1
0.1
669
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.4)
0 až 50 Units
0.1
0.1
665
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.75)
0 až 50 Units
0.1
0.15
651
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 3.11)
0 až 100 Units
0.1
0.30
654
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.78)
0 až 50 Units
0.1
0.17
655
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.7)
0 až 100 Units
0.1
0.25
662
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.87)
0 až 50 Units
0.1
0.12
716
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 1.9)
0 až 50 Units
0.1
0.13
661
Procesná (obrábacia, rezná) kvapalina
Faktor (Brix x 2.77)
0 až 100 Units
0.1
0.25
6
Propylénglykol (Dow)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
7
Propylénglykol (Dow)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
10
Propylénglykol (Dow)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.0460
0.0001
0.0001
9
Propylénglykol (Dow)
bod tuhnutia
0 až -51 °C
1
1
907
Propylénglykol (GEN)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.1
909
Propylénglykol (GEN)
bod tuhnutia
0 až -51 °C
1
1
445
Propylénglykol - % voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
1
0.1
1
Refrakčný index, index lomu svetla (nD)
1.3330 až 1.5000
0.0001
0.0001
696
SG-3500
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
436
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.4147
0.0001
0.0004
441
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
stupnica Baumé
0 až 42.5 °Bé
0.01
0.05
437
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
hustota
0.9980 až 1.4119 g/cm3
0.0001
0.0004
440
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11)
stupnica Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
634
Sacharóza, stolový cukor (C12H22O11) - obsah ASH
% hmotnosť/hmotnosť
0.0000 až 0.3400 %
0.01
0.0001
204
Sorbitol, D-glucitol (C6H14O6)
0 až 158 g/l
1
1
202
Sorbitol, D-glucitol (C6H14O6)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 15 %
0.1
0.1
203
Sorbitol, D-glucitol (C6H14O6)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
332
Splenda - Consumer
% hmotnosť/hmotnosť
1 až 45 %
0.1
0.1
308
Stupnica 10440VP
arbitrární jednotky
0 až 30 AU
0.1
0.1
336
Sukralóza - čista, E955 (C12H19Cl3O8)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 28 %
0.1
0.1
323
Síran amónny ((NH4)2SO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.230
0.001
0.001
320
Síran amónny ((NH4)2SO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 40 %
0.1
0.1
322
Síran amónny ((NH4)2SO4)
hustota
0.998 až 1.228 g/ml
0.001
0.001
371
Síran horečnatý, epsomská soľ, horká soľ (MgSO4)
hustota
0.998 až 1.296 g/ml
0.001
0.001
369
Síran horečnatý, epsomská soľ, horká soľ (MgSO4)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 26 %
0.1
0.1
372
Síran horečnatý, epsomská soľ, horká soľ (MgSO4)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.298
0.001
0.001
172
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
0 až 0.218 g/ml
0.001
0.001
170
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
hustota
1.000 až 1.206 g/cm3
0.001
0.001
169
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.209
0.001
0.001
171
Síran meďnatý (modrá skalica, modrý vitriol)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 18 %
0.1
0.1
768
Sójové mlieko, sójový nápoj
koncentrácia bielkovín
0 až 9
0.1
0.1
767
Sójové mlieko, sójový nápoj
tuhé látky
0 až 20 %
0.1
0.1
191
Thiokyanát sodný (NaSCN)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 60 %
0.1
0.1
193
Thiokyanát sodný (NaSCN)
hustota
0.9982 až 1.3653 g/cm3
0.001
0.00029
192
Thiokyanát sodný (NaSCN)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.3677
0.001
0.0002
692
Triethylenglykol (TEG)
hmotnostní obsah vody
0 až 100 %
0.1
0.12
386
Triethylenglykol (TEG)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 1.1255
0.0001
0.0002
385
Triethylenglykol (TEG)
bod tuhnutia
0 až -35 °C
1
0.25
383
Triethylenglykol (TEG)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
0.1
0.12
590
Triethylenglykol (TEG)
teplota varu
100 až 160 °C @ 760 mmHg
1
2
382
Triethylenglykol (TEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.12
387
Triethylenglykol (TEG)
hustota
0.9980 až 1.1235 g/cm3
0.0001
0.0002
725
UCARSOL AP-802
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 100 %
1
3
388
UCON Quenchant A - DOW
% objem/objem
0 až 35 %
0.1
0.1
390
UCON Quenchant E - DOW
% objem/objem
0 až 75 %
0.1
0.1
391
UCON Quenchant HT - DOW
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
637
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
hustota
0.998 až 1.157 g/cm3
0.001
0.001
636
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
0 až 180 g/kg
1
1
638
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.159
0.001
0.001
635
Uhličitan sodný, sóda (Na2CO3)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 18 %
0.1
0.1
194
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocou destilácie)
Metoda OIV (% objem/objem)
0 až 30 %
0.1
0.25
195
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocou destilácie)
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.0000 až 0.9640
0.0001
0.00029
126
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica KMW
0 až 25.2 °KMW
0.1
0.1
125
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Oechsle
0 až 129 °Oe
1
0.5
121
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
124
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Baumé
0 až 16 °Bé
0.1
0.1
130
Víno - hrozno, hroznový mušt
cukornatosť
0 až 273 g/kg
1
1
129
Víno - hrozno, hroznový mušt
cukornatosť
0 až 308 g/l
1
1
120
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
123
Víno - hrozno, hroznový mušt
hustota
0.998 až 1.129 kg/l
0.001
0.0005
196
Víno - hrozno, hroznový mušt
hmotnostný zlomok
0 až 85
0.1
0.1
122
Víno - hrozno, hroznový mušt
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.000 až 1.130
0.001
0.0005
128
Víno - hrozno, hroznový mušt
potenciálny výťažok alkoholu
0 až 18 %
0.1
0.1
127
Víno - hrozno, hroznový mušt
stupnica Babo
0 až 25.2 °Babo
0.1
0.1
324
Včelí med
% rozpustných látok (rozpustnej sušiny)
75 až 87 %
0.1
0.06
325
Včelí med
obsah vody (AOAC)
13 až 30 %
0.1
0.06
327
Včelí med
hustota
1.359 až 1.443 g/cm3
0.001
0.0005
326
Včelí med
špecifická hmotnosť (D20/20)
1.3616 až 1.4457
0.001
0.0005
701
Zmes Diethanolamin/Methyldiethanolamin (MDEA/DEA)
% hmotnosť/hmotnosť
0 až 90 %
1
3