Lacný hliníkový refraktometer na prevádzkové kvapaliny automobilu (chladiace kvapaliny, ostrekovače, elektrolyt, AdBlue)

1. Nákup
3. Kontrola
4. Dokončenie
Foto: RBC4AB-AL-ATC: Lacný hliníkový refraktometer na prevádzkové kvapaliny automobilu (chladiace kvapaliny, ostrekovače, elektrolyt, AdBlue)
Nemrznúce a chladiace zmesi motorov Kvapaliny do ostrekovačov AdBlue Autobateria
platbadoprava
Na dobierku11.00 EUR s DPH
Prevodom na účet5.00 EUR s DPH
Platba kartou on-line5.00 EUR s DPH

Obj. číslo: RBC4AB-AL-ATC

Cena s DPH: 32,00 EUR

Cena bez DPH: 26,45 EUR

DPH: 21 %

Dostupnosť: skladom

Záruka: 24 mesiacov ?

Počet:

Popis

PREČÍTAJTE SI: ODBORNÝ ČLÁNOK, ZAOBERAJÚCI SA PROBLEMATIKOU NEMRZNÚCICH ZMESÍ PRE OSTREKOVAČE

Tento optický refraktometer na meranie prevádzkových kvapalín osobných i nákladných automobilov a autobusov (nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov, chladiaca kvapalina, elektrolyt, AdBlue®) je narozdiel od bežne používaného refraktometru s označením REF 404, vybavený automatickou kompenzáciou teploty, ktoráumožňuje užiateľovi koncentrovať sa len na meranie, bez ohľadu miernej zmeny teploty okolia a je konštruovaný na meranie následujúcich veličin:

Stupnica na určenie stavu elektrolytu autobatérie (olovený akumulátor)

Rozsah stupnice Rozlíšenie
1.10 až 1.40 kg/l 0.01 kg/l

Rozsah stupnice Výsledok
1.10 až 1.20 kg/l batéria je vybitá (RECHARGE)
1.20 až 1.25 kg/l batéria je čiastočne vybitá (FAIR)
1.25 až 1.40 kg/l batéria je nabitá (GOOD)

Stupnica G13 - pre stanovenie bodu tuhnutia chladiacej zmesi (Propylenglykol)

Túto stupnicu refraktometru využijete na meranie bodu tuhnutia chladív a chladiacich kvapalín na báze popylenglykolu v automobiloch (napríklad chladiace kvapaliny FRIDEX® EKO, FRIDEX® EKO EXTRA, SOLAREN® P EXTRA, SOLAREN® P PLUS, FRITERM® P PLUS).

úto stupnicu je taktiež možné použiť na meranie bodu tuhnutia teplonosné kvapalitny na báze propylglykolu v solárnych systémoch (napríklad KOLEKTON P SUPER, SOLARTEN SUPER) alebo bodu tuhnutia chladiv pre tepelné čerpadla a chillery (napríklad TERMOFROST P).

Rozsah stupnice G13 Rozlíšenie
-50 °C až 0 °C 1 °C

Stupnica G11/G12 - pre stanovenie bodu tuhnutia chladiacej zmesi (Etylenglykol)

Túto stupnicu refraktometru využijete na meranie bodu tuhnutia chladív a chladiacich kvapalín na báze etylenglykolu (ethylenglykolu) chladiva špecifikácie G11 (chladiace kvapaliny špecifikácie VW TL 774-C - napríklad FRIDEX® G 48, FRIDEX® STABIL) a chladiacich kvapalín G12 (chladiace kvapaliny VW TL 774-D/F/G - napríklad FRIDEX® G PLUS), ktoré sa používajú okrem iného aj vo vozidlách VW Group - značky Škoda, Volkswagen, SEAT, AUDI.

Túto stupnicu je možné použiť na meranie bodu tuhnutia teplonosné kvapaliny na báze etylenglykolu pre tepelné čerpadlá a chillery (napríklad TERMOFROST E).

Rozsah stupnice G11 Rozlíšenie
-50 °C až 0 °C 1 °C

Stupnica pre bod tuhnutia nemrznúcej zmesi (Etanol) pre ostrekovače

Rozsah stupnice Rozlíšenie
-40 °C až 0 °C 5 °C

Tip: Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zaoberajúci sa problematikou nemrznúcich zmesí pre ostrekovače.

Stupnica SRF1 - bod tuhnutia nemrznúcej zmesi (Isopropanol) pre ostrekovače

Rozsah stupnice SRF1 Rozlíšenie
-40 °C až 0 °C 5 °C

Tip: Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zaoberajúci sa problematikou nemrznúcich zmesí pre ostrekovače.

Stupnica Urea - na meranie kvapalného aditiva AdBlue

Stupnica na kvapalné aditivum AdBlue zdraviu a životnému prostrediu neškodná močovina podľa DIN 700 70, určená pre automobilový priemysel) používaného na úpravu výfukových plynov na úroveň emisných limitov Euro 4 a Euro 5.

AdBlue je chemicky vysoko čistý, bezfarebný, netoxický vodný roztok (32,5 % hmotnosti - táto hodnota je na stupnici zvýraznená predĺženou ryskou) syntetickej močoviny používaný ako redukčný činiteľ pre technológiu SCR v dieslových motoroch. AdBlue sa vstrekuje do katalyzátoru, kde sa vplyvom tepla rozloží na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3). Amoniak následne reaguje s oxidmi dusíka (NOx) obsiahnutými v spalinách nafty a sa sa z výfuku do ovzdušia, namiesto zdraviu škodlivých NOx, uvoľňuje iba čistý dusík (N) a vodná para (H2O). Tento chemický proces sa nazýva selektívna katalytická redukcia (SCR). Bod počiatku kryštalizácie je -11 °C (viz ISO 22241/DIN 70070/AUS32).
AdBlue je registrovaná obchodná známka VDA.

Rozsah stupnice Rozlíšenie
30 až 35 % 0.2 %

Postup merania

Meranie roztokov je veľmi jednoduché, rýchle, a na rozdiel od hustomerov aj úsporné. Na optickú časť refraktometru stačí kvapnúť meranú látku, priklopiť krytku hranolu (tým sa látka rozprestrie po meriacom hranole), priložiť oko k okuláru, pozrieť sa proti svetlu (prípadne doostriť) a na stupnici môžete pohodlne odčítať výslednú hodnotu.

Upozornenie: Chladiace kvapaliny sa niekedy predávajú ako koncentrovaná zmes, ktorú je nutné riediť vodou. Bod tuhnutia je iný, ako bod tuhnutia uvedený na obale! Tam sa väčšinou, z marketingových dôvodov, uvádzajú etrémnejšie (nižšie) hodnoty. Koncentrát sa väčšinou riedi pitnou vodou (predtým sa používala destilovaná voda), ale vždy sa riadte pokynmi výrobcu kvapaliny!

Všeobecné technické parametre

Náhľad: Stupnica refraktometru RBC4AB-AL-ATC

Stupnica refraktometru RBC4AB-AL-ATC

Súvisiace produkty